Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i serveis que ofereix EVASIÓ S.L.U..

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

EVASIÓ S.L.U. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, EVASIÓ S.L.U. es compromet a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part d’EVASIÓ S.L.U., amb la finalitat, per a cadascun dels fitxers, de:

  • Usuaris (Alumnes interessats en participar en les activitats d’EVASIÓ): amb la finalitat de prestar-li els serveis d’administració i gestió d’activitats de lleure (casals d´estiu, Nadal, tallers, extraescolars, colònies, activitats lúdiques dirigides, menjadors, serveis d´acollida i tot tipus d´activitats per a infants, joves i famílies on es necessiti monitoratge) així com per a mantenir-lo informat de les mateixes que ofereix EVASIÓ S.L.U.
  • Administració: el desenvolupament i execució de la venda i/o la promoció de productes i serveis propis relacionats amb el món del lleure per a infants, joves i famílies
  • RRHH: manteniment de la relació laboral i dades de candidats per a possibles nous llocs de treball a l’organització

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a EVASIÓ S.L.U. a la següent adreça a Plaça de la Vila núm. 17 de Sant Celoni (08470), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

EVASIÓ S.L.U. Tots els drets reservats.