En aquest programa educatiu propi d’Evasió es dóna un salt del nivell Starter per a nens i nenes de primer cicle de primària (6 i 7 anys), alternant sessions de muntatge, programació i experimentació per tal de poder aprendre en base a l’error, fent d’aquesta manera que el propi alumne/a recerqui i trobi la solució o solucions als dubtes o reptes presentats.

Es comença a experimentar en altres àmbits com les energies renovables, tot capacitant l’alumne/a a seguir instruccions i indicacions més complexes, permetent alhora crear les seves pròpies creacions incorporant coneixements de tot l’aprenentatge realitzat.

beginner1

Informació
Tipologia Activitat tecnològica
Edat De 6 a 7 anys
Durada 1:30h/setmanal
Matrícula
Quota 45€/mensual
Dies Consultar calendari Evasió Sant Celoni
Consultar calendari Evasió Granollers

INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ II

Mitjançant diferents plataformes es treballa diferents tipus de programació, fent èmfasi en el llenguatge LOGO i programació per blocs, tant de manera virtual com física. D’aquesta manera, l’infant comença a estructurar la ment aprenent la lògica de la programació.

RenovablesProBot

INICIACIÓ AL MUNTATGE II

Conèixer i construir màquines simples i entendre els seus principis bàsics, mecanismes i estructures, robots autònoms i/o amb radiocontrol… tot introduint-nos en el concepte STEM (sigles en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).