Evasió i Atlantis Internacional tenen un interès comú per fomentar l’aprenentatge i l’ús de les noves tecnologies a través de la robòtica educativa, amb la visió que en un futur no llunyà serà un requisit indispensable per accedir al camp laboral de les enginyeries i les ciències. És per aquest motiu que s’ha arribat a un acord [...]